Edison College / Apeldoorn

KUNSTADVIES KUNST EN BEDRIJF

Milou van Ham monteerde op diverse plekken in de nieuwbouw van het Edison College in Apeldoorn de inventarisatie van de ‘bondige’ antwoorden op twintig vragen die ze stelde aan alle leerlingen van deze school: een inventarisatie van de likes and do’nt likes van de schoolwereld van toen. Ze vroeg o.a.: ‘Wat is je voornaam? Wat eet je het liefst?  Wat vind je het raarste woord? Wie is je grootste held? Wat is je favorietste kledingstuk? Waarover heb je het meest ruzie? Wat is volgens jou het mooiste wat er is? Per vraag werden alle antwoorden op fysieke delen van het schoolgebouw aangebracht, waarbij glas en beton als drager werden gebruikt, maar ook lichtkranten en screensavers. Alle teksten werden in één lettertype gezet. De antwoorden werden per vraag in één kleur uitgevoerd. De lay-out werd per locatie bepaald, dat wil zeggen dat het formaat van de drager de grootte van het lettercorps bepaalde. Zie meer : www.milouvanham.com

Fotograaf : www.parallelpictures.nl