Schetsontwerp Merwede-Belvédère Sliedrecht

Honderd banken onder de platanen op de Merwedesingel

Mijn voorstel voor een bankontwerp op de groene kade van de Merwedesingel betrof een reeks van honderd banken die samen als het ware één reusachtige bank vormen : een loge, een groot en hecht gebaar voor ingezetenen en bezoekers van Sliedrecht om daar op hun favoriete plek aan de rivier vorstelijk te kunnen genieten van het uitvouwende panorama van de machtige rivier met haar scheepvaart, de groene natuur erachter en de hemel erboven. Het idee om er in één reusachtig gebaar een bioscoop van te maken komt ook voort uit de wijze waarop de Sliedrechter deze ruimte gebruikt. Ze zitten er graag en veel, de oud-baggeraars en duwvaartspotters te kijken naar durende spektakel op de rivier. Het uitzicht is het beeld. De bank dient vooral een functie. Goed zitten. Omdat honderd banken van een degelijke kwaliteit onmogelijk konden worden bekostigd uit het beschikbare kunstbudget, stelde ik voor om de bevolking van Sliedrecht in navolging van die in Edinburgh in staat te stellen om sponsor te worden van een eigen bank, een eigen logeplaats voor het leven. Een mooi geschenk voor pensionerende baggeraars, burgers, en buitenlui…!? Een messing bordje met naam en toenaam verbind je voorgoed met het geliefde landschap.

Project is niet uitgevoerd omdat omwonenden ‘hangjongeren’ vreesden !

Referentiebeeld: ‘privat’ public benches Princes Street Gardens Edinburgh