2 thoughts on “Plein in Portugal

  1. wat mooi, die jongens die in hun gebaren nagedaan worden door de bomen op het plein. en wat een beautiful trapje daar in de hoek onder de mitsubishi video!

  2. jaah dat trappetje . . . en die juichende jongens en bomen en dat fijne plein !